Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Xa Vua C - Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0984517924
 • Lầu A Và
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0943354015
  • Email:
   va.mn.pg.dbd@gmail.com
 • Lò Thị Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Đinh Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0866183910
  • Email:
   dinhphuong841981@gmail.com